Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Президент підписав Указ спрямований на поліпшення стану аграрного сектору та розвитку тваринництва

29 травня цього року Президент України підписав Указ №378 "Про деякі заходи щодо поліпшення фінансового стану аграрного сектору економіки та розвитку тваринництва".

Цим указом Президент доручає Кабінету Міністрів України, а також рекомендує Національному банку, здійснити ряд заходів з метою підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору та запобігання негативним процесам у сільському господарстві в умовах світової кризи, зокрема у зерновій галузі.

Окрім інших, Указ включає наступні накази КМУ:

  • забезпечити гармонізацію із Європейським Союзом нормативних документів, норм і правил України, пов'язаних із безпекою сільськогосподарської продукції;
  • сприяти створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
  • здійснити заходи щодо спрощення процедури пропуску через митний кордон України та скорочення строків видачі документів при здійсненні експорту сільськогосподарської продукції;
  • стимулювати розбудову зерносховищ та закупівлі обладнання для зберігання зерна безпосередньо суб'єктами виробництва зерна з метою зменшення їх витрат та забезпечення можливості реалізації продукції в зручний для них час;
  • ініціювати впровадження державами-членами Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ та державами Причорномор'я єдиних нормативно-правових засад обігу складських документів на зерно;
  • здійснити заходи щодо підвищення ефективності роботи торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України з метою просування вітчизняної с/г продукції на міжнародних ринках та протидії витісненню української продукції з таких ринків;
  • здійснити аналіз ефективності використання інфраструктури ринку зерна, у тому числі зерносховищ, відповідних припортових терміналів та переробних підприємств, що знаходяться в державній власності, та забезпечити її підвищення, зокрема, шляхом надання послуг зазначеними об'єктами на конкурсній основі.

Крім того, згідно даного Указу, обласним державним адміністраціям доручено провести протягом трьох місяців інвентаризацію недобудованих зерносховищ та інших об'єктів і за її результатами визначити орієнтовний обсяг необхідного фінансування добудови таких об'єктів та розробити першочергові заходи щодо сприяння у добудові.

Указ містить також рекомендації для Національного банку України. НБУ пропонується впровадити заходи направлені на покращення рефінансування банків які кредитують сільське господарство (у тому числі з врахуванням реструктуризації банками с/г кредитів), розробити рекомендації щодо укладення додаткових кредитних договорів з позичальниками для їх пролонгації, стимулювання розвитку короткострокового кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу складських документів на зерно, та опрацювання питання щодо перспектив створення кооперативних банків для забезпечення кредитування сільського господарства.

Завершальним пунктом в Указі записано рекомендацію Генеральній прокуратурі України здійснити у двомісячний строк перевірку додержання законів під час закупівель Аграрним фондом пального та мінеральних добрив.