Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Президент не підписав “антикризовий” Закон про підтримку агропромислового комплексу

За інформацією офіційного сайта Президента України, Глава держави повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон №3353 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу», прийнятий парламентом 23 грудня 2008 року після другого читання. Положення Закону наробили багату шуму, але вони так ї не набрали чинності.

Як вказано в повідомлені, з пропозицією не підписувати цей законодавчий акт до Президента звернулись Кабінет Міністрів, НБУ, а також підприємства АПК та асоціації виробників сільськогосподарської продукції.

Згідно з пропозиціями Президента пропонується виключити ті статті даного нормативного акту, які врегульовані іншими законами та не потребують окремого регулювання або суперечать їм.

Так, зокрема, запропоновано вилучити статті, які виписують взаємодію Національного банку з комерційними банками щодо рефінансування кредитів сільськогосподарським виробникам та особливості механізму їх пролонгації.

У прийнятому 23 грудня 2008 року Верховною Радою України Законі передбачалося зобов'язати Національний Банк України здійснювати підтримку ліквідності банків, якими надано кредити сільськогосподарським товаровиробникам, через відповідні інструменти рефінансування (у тому числі при наданні стабілізаційного кредиту). При цьому Законом пропонувалося дозволити заборгованість позичальників - сільськогосподарських товаровиробників вважати добровільно пролонгованою на строк, не менше строку, на який надається таке рефінансування (але не менший за 365 днів).

Неприйнятною, на думку Президента, є й норма щодо заборони здійснювати переоцінку вартості застави, що прийнята за пролонгованими кредитами для сільськогосподарських товаровиробників протягом дії терміну пролонгації, оскільки існує ймовірний ризик неповернення кредиту та неможливості його відшкодування за рахунок прийнятого забезпечення в разі зміни вартості кредиту.

Крім того, у цьому ж Законі була передбачена заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2010 року.

За пропозиціями Президента, така норма не узгоджується з вимогами Земельного кодексу України, за якими купівля-продаж земель сільськогосподарського призначення до набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель не допускається (пункт 15 розділу IX Земельного кодексу). Тобто не було необхідності дублювати положення про мораторій в іншому законодавчому акті.

Варто зазначити, що ще у першому читанні даного Закону пропонувалось тимчасово до 1 вересня 2009 року дозволити вивезення насіння соняшнику без сплати вивізного (експортного) мита, за умови вивезення його безпосередньо сільськогосподарськими товаровиробниками або закупівлі його безпосередньо у таких товаровиробників за цінами не нижче мінімальних закупівельних цін, встановлених відповідно до законодавства, в режимі неавтоматичного ліцензування.

Однак, вже в остаточній редакції ця пропозиція була відхилена та заміщена на цінову підтримку за рахунок бюджету. Законом, що надійшов на підпис Президенту, пропонувалося надати Аграрному фонду України бюджетну позичку для закупівлі надлишкової частини нереалізованого на внутрішньому ринку насіння соняшнику, що потребувало б додаткових видатків з Державного бюджету України в сумі 1,2 млрд. гривень. Але ї такий варіант підтримки рику соняшнику не був підтриманий Президентом, так як в бюджеті країни не передбачені такі витрати.

Проект Закону з пропозиціями Президента було подано 14 січня 2009 року для повторного розгляду Верховною Радою України. Представлятиме Закон на новому розгляді у Верховній раді міністр АПК Юрій Мельник.