Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Опублікувано програму реформування аграрної галузі України

Комплексну Державну програму реформ та розвитку сільського господарства України було презентовано Міністром аграрної політики України в рамках XXІІ-ї Міжнародної агропромислової виставки "АГРО 2010".

Програма передбачає реформування й розвиток трьох системоутворюючих галузей - рослинництва, свинарства й молочного тваринництва, а також реформування освіти, науки й державного управління галуззю. Нещодавно проект концепції було опубліковано на сайті Міністерства з запрошенням прийняти активну участь у її обговоренні.

Під час "Агро-2010" відкриваючи презентацію, Міністр відзначив: "Ми чітко розуміємо, що саме аграрний сектор може стати джерелом росту нашої національної економіки. Переконаний, що в Україні є все для того, щоб стати провідним виробником продовольства в світі. За рахунок власного виробництва ми спроможні не лише забезпечити потреби внутрішнього ринку, а й на порядок наростити експорт. Для цього потрібно зробити корекцію державної аграрної політики в країні. А тому на часі – впровадження системних аграрних реформ. Саме ці аграрні реформи знайшли своє місце у Концепції Комплексної державної програми реформ та розвитку сільського господарства України".

Згідно проекту Програми, реформування та розвиток Рослинництва пропонується провести через застосування ресурсозберігаючих технології в виробництві (No-Till), побудову в лізинг елеваторів та реформування Аграрного фонду. Пріоритетними напрямками реформування галузі Свинарства названі застосування технології холодного утримання тварин на глибокій незмінюваній підстилці та побудова ферма відтворення, інтегрованих в великотоварну селекційно-генетичну піраміду з нуклеусом. Щодо молочного скотарства, то ключовими складовими розвитку галузі є сучасні великотоварні ферми із використанням технології безприв'язного утримання тварин з цілорічним однотипним годуванням й впровадження світових стандартів якості молока.

Програма реформування Аграрної науки передбачає перегляд програми досліджень (орієнтація на теми, пов'язаними з ресурсозберігаючими технологіями в ключових системоутворюючих галузях) і акцент на прикладну науку. Аграрна освіта має також орієнтуватися на підготовку фахівців (включаючи перепідготовку існуючих кадрів), що володіють знаннями та навичками роботи в умовах застосування новітніх ресурсозберігаючих технологій. Реформа державного управління має проводитися через створення при Міністерстві аграрної політики України орган стратегічного управління, спрощення структури управління, скорочення чисельність державних службовців, перехід на конкурсну систему підбору фахівців, збільшення заробітних плат тощо.

В цілому проект Концепції представляє документ на 200 сторінок, половина якого відведено під додатки. Як вказано на сайті Міністерства аграрної політики, Міністерство готове розглянути і взяти до уваги всі зауваження, пропозиції та громадські ініціативи щодо внесення поправок та підготовки альтернативного аналізу регуляторного впливу Концепції програми реформування аграрної галузі України.