Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Внесено першу зміну до ДСТУ 3768:2009 "Пшениця. Технічні умови"

16 липня на офіційному сайті Держспоживстандарту України було опубліковано зміну №1 до ДСТУ "Пшениця. Технічні умови". Як вказано в тексту наказу Держспоживстандарту №258 15 липня 2009 р. зміни було внесено "на численні звернення товаровиробників зернової галузі і Міністерства аграрної політики України".

Згідно з наказом, розділ 4., пункт 4.4 стандарту доповняється наступним абзацом:

"Зерно м'якої пшениці з натурою 690-710 г/л, масовою часткою білка не менше ніж 11,0% і масовою часткою клейковини не менше 18,0% відносять до п'ятого класу групи Б. За всіма іншими показниками така пшениця має відповідати показникам п'ятого класу цієї групи. Складування м'якої пшениці такої якості проводиться відокремлено."

Фактично цією зміною було введено ще один клас м'якої пшениці. В порівнянні з існуючим класом 5Б, для "нового класу" було знижено вимоги до натури (для класу 5Б натура повинна бути не менш ніж 710 г/л), показник "масова частка білка, у перерахунку на суху речовину" залишено на рівні мін. 11% (як й для класу 5Б), та додатково введено вимогу щодо мінімальної масової частки сирої клейковини у розмірі 18% (цей показник не обмежується не тільки для класу 5Б, але й для всієї групи Б).

Погодні умови в деяких регіонах України (а саме посуха в АР Крим та інших південних областях країни яка призвела до низької натура зібраного зерна) стали основною причиною появи першої зміни до стандарту. Але навіть в попередні версії стандарту ДСТУ 3768 від 2004 року для 5-го класу м'якої пшениці показник "натура" повинний був бути не менш ніж 710 г/л.

Зміна набирає чинності з моменту оприлюднення на веб-порталі Держспоживстандарту України, тобто з 16 липня 2009 р. Нагадаємо, що стандарт ДСТУ 3768:2009 "Пшениця. Технічні умови" було введено в дію 01 липня 2009 року.