Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

З 1 січня 2012 року знижується допустимий рівень вмісту свинцю в пшениці

З 1 січня 2012 року максимально допустимий рівень вмісту свинцю в зерні продовольчої пшениці дорівнюватиме 0,2 мг/кг. Таку норму встановлено постановою Державної санітарно-епідеміологічної служби України №30 від 24 вересня 2010 року "Про затвердження значення гігієнічного нормативу вмісту свинцю (Pb) в зерні продовольчої пшениці".

Згідно з чинними нормативами (у тому числі ДСТУ 3768:2010 Пшениця. Технічні умови), діяча на сьогодні норма вмісту цього тяжкого металу в пшениці складає 0,5 мг/кг.

Зменшення норми пов'язано з необхідністю гармонізації національних стандартів з міжнародними нормами. Міжнародні норми вмісту свинцю, закріпленні в стандартах Комісії Кодекс Аліментаріус й Регламенті ЄЕС № 1881/2006 для країн Євросоюзу, складають саме 0,2 мг/кг.

Згідно з результатами дослідженням "Статистичний аналіз результатів вимірювань вмісту свинцю і кадмію у зразках пшениці", вміст свинцю у зразках пшениці українського походження (після вилучення аномальних значень) складає 0,236 ± 0,0079 мг/кг. У той же час дослідження не є повним й не розповсюджується на усі регіони країни.

Свинець (Pb) – метал IV групи, побічної підгрупи за періодичною системою. Основними промисловими джерелами свинцю є виплавляння заліза (12%), свинцю (5%), міді (5%), спалення вугілля, вихлопні гази автотранспорту. Шкідлива дія свинцю на здоров'я дорослих проявляється у порушенні діяльності нервової системи, печінки, нирок, зниженні репродуктивної функції, суттєвому ураженні серцево-судинної системи тощо.