Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Обговорення першої редакції проекту стандарту на пшеницю

Згідно Наказу №573 від 10.09.08 "Про внесення змін та доповнень до тематичного плану наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції на 2008 рік" Міністерства аграрної політики України, Державний центр сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки розробляє новий стандарт на пшеницю, технічні умови.

Для виконання цього завдання при Центрі було створено експертну групу із представників усіх сегментів зернового ринку, а також представників Канадсько-Українського зернового проекту "Якість зерна та системи кредитування сільського господарства в Україні, фаза ІІ".

У результаті комплексу робіт, здійсненої експертами, було розроблено першу редакцію стандарту на пшеницю, яка має на меті розв'язати наступні завдання:

1) перегляд класів м’якої пшениці, що сприятиме торгівлі та обліку хлібопекарської пшениці задля поліпшення її конкурентоспроможності на міжнародних ринках та вільному експорту зерна, а також усунення проблем, що виникають під час заготівлі, зберігання зерна пшениці на внутрішньому ринку;
2) приведення показників стандарту у відповідність до вимог Угоди СОТ-СФС та Угоди про нетарифні технічні бар’єри торгівлі в зв’язку зі вступом України до СОТ;
3) перегляд складу зернової й смітної домішок, битого та щуплого зерна з метою їхнього наближення до європейських і міжнародних норм;
4) перегляд показників безпеки з метою наближення норм токсичних елементів та мікотоксинів до європейських та міжнародних норм.

З проектом першої редакції нового стандарту на пшеницю можливо ознайомитися на веб-сайті Державного центру сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки та на сайті Канадсько-українського зернового проекту.

27 червня 2008 р. на першу редакцію стандарту отримано позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України.

2 жовтня 2008 р. відбудеться засідання експертної групи в Державному центрі сертифікації і експертизи зерна та продуктів його переробки. Місце проведення м. Київ, вул. Стельмаха, 6 а, тел. 257-00-80. Початок роботи о 11:00 годині. На порядок денний виноситься питання розгляду зауважень та пропозицій щодо першої редакції стандарту.