Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Створено Гарантійний фонд для зерна

Створено Гарантійний фонд для зернаЗ 18 квітня 2013 року вступили в дію зміни до закону "Про зерно та ринок зерна в Україні" щодо створення Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно. Це нова установа, засновником якої Кабмін, створена з метою компенсувати збитки володільців складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу виконати свої зобов'язання перед поклажодавцями.

За ідеєю, структурою і функціями Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими документами на зерно (надалі - Гарантійний фонд) є подібним до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, але в цьому випадку їдеться про захист інтересів не тільки фізичних, а й юридичних осіб, і не про гроші на банківських рахунках, а зерно, що зберігається на зернових складах. Ще одна відмінність - банки користуються грошима вкладників для видачі кредитів, а зернові склади мають лише зберігати зерно і на вимогу власника повернути зерно відповідної якості і кількості. Фактично, зберігання зерна на сертифікованих складах є менш ризикованим, ніж відкриття депозиту в банку.

Фонди гарантування зерна існують в інших країнах, наприклад США. В деяких штатах, де розвинуте зерновиробництво, існують окремі Зернові фонди відшкодування (Grain Indemnity Fund), які гарантують виробникам повернення коштів за їх зерно. Так, в штаті Айова, фондом гарантується 90% вартості зерна, але не більше 300 тис.дол., в разі втрати через дії складу або дилеру, що отримали ліцензію від Департаменту сільського господарства штату. Фонд поповнюється самими фермерами на добровільно основі. Також, існує федеральна програма ліцензування зернових складів, але суми гарантії є меншими, ніж надає фонд штату, і гарантії розповсюджуються лише на зерно на зберіганні. Через цю причину, в штаті Техас нещодавно було проведено референдум про формування окремого фонду штату, але фермери поки відмовились від цієї ідеї.

Повертаючись до змін в законодавстві України, відзначимо, що виключення зернового складу з числа (тимчасових) учасників Гарантійного фонду є підставою для позбавлення зернового складу сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки. Тобто, зерновий склад не зможе надавати послуги зі зберігання зерна з видачею складських документів на зерно не будучи учасником Фонду.

Участь зернових складів у Гарантійному фонді є обов’язковою. Зернові склади, зареєстровані на момент створення Гарантійного фонду, стають учасниками Гарантійного фонду шляхом направлення повідомлення Гарантійному фонду про таке рішення до 1 березня року, наступного за роком створення Гарантійного фонду. Зернові склади, які до 1 січня другого року за роком створення Гарантійного фонду не уклали договору про участь у Гарантійному фонді, втрачають право здійснювати діяльність зернового складу, дія їх сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки припиняється.

Проект постанови Кабінету Міністрів України, опублікований на сайті Мінагрополітики, визначає вступний внесок учасника Гарантійного фонду, який прийняв рішення про участь у фонді у 2013 році, в розмірі 15 мінімальних заробітних плат (біля 17 тис.грн) та 75 мінімальних заробітних плат – для тимчасового учасника Гарантійного фонду, який прийняв рішення про участь у Гарантійному фонді у 2014 році (понад 91 тис.грн). Крім вступних внесків є регулярні і спеціальні внески учасників. Розмір внесків визначається загальними зборами учасників Гарантійного фонду - каже закон.

Загалом, для початку роботи Гарантійного фонду проект постанови передбачає надання в 2013 році безвідсоткового кредиту з державного бюджету в сумі 110 млн.грн строком на 1 рік. Згідно закону, кошти Гарантійного фонду повинні покривати не менше 10% і не більше 20% загальної вартості зерна за складськими документами на зерно, виданими зерновими складами - (тимчасовими) учасниками Гарантійного фонду за попередній рік.

Проект іншої постанови КМУ "Про затвердження Порядку оцінки вартості та розміру відшкодування зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу – учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно" визначає, що Гарантійний фонд щорічно до 30 липня складає прогнози обсягів надходжень зерна кожного виду та класу якості на зберігання учасникам фонду у поточному маркетинговому році та розміру прогнозних цін на зерно станом на кінець місяця, в якому закінчується збір врожаю відповідної культури (тобто для деяких культур, як кукурудза - ціна має буди визначена наперед). Мінімальний розмір ціни одиниці зерна кожного класу та виду, який застосовується для обрахування сум регулярних внесків та сум відшкодування власникам складських документів на зерно, не може бути меншим за розмір прогнозних цін або перевищувати їх більше ніж на 20% (в той час, коли коливання цін на світовому ринку протягом маркетингового року є більшими ніж 20%).

Головне питання - скільки отримає власник складського документу на зерно, якщо склад не зможе повернути зерно? Згідно проекту постанови це залежатиме від суми коштів, накопичених у фонді. У разі якщо сума коштів Гарантійного фонду, накопичених за результатами попереднього календарного року, дорівнює або більша за 10% від ціни зерна очікуваного врожаю, то Гарантійний фонд відшкодовує 90% вартості зерна; від 9% до 10% - відшкодовується не менше 80% вартості зерна; 8-9% - не менше 75%; 6-8% - не менше 70%; 4-6% - не менше 65%; і до 4% - не менше 60% від вартості.

Цитата з пояснювальної записки ще до законопроекту: "Мета створення такого фонду – зробити використання складських документів на зерно привабливим для кредиторів через захист інтересів володільців таких документів у випадку неспроможності зернового складу повернути зерно, передане на зберігання". Час покаже, наскільки банки і власники зерна зацікавляться даним видом застави після початку функціонування нової установи на зерновому ринку.