Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Бюджет 2009 vs. бюджет 2008: державна підтримка сільського господарства

Сільське господарство є, безумовно, одною з найперспективніших галузей економіки України, але для свого успішного функціонування потребує зваженої та збалансованої підтримки держави. Підприємствам АПК для покращення власної матеріально-технічної бази та поповнення оборотних коштів потрібні кредитні ресурси, забезпечити які може банківський сектор.

Компенсуючи частину процентної ставки по кредитах для підприємств АПК, держава виступає каталізатор усього процесу кредитування сільського господарства. Система здешевлення процентної ставки за рахунок державного бюджету довела свою ефективність, оскільки значно зросла сума кредитних ресурсів у галузь і спостерігається її загальний розвиток. Так, за інформацію МінАП станом на 18 грудня 2008 року підприємства АПК залучили кредити на загальну суму майже 16,6 млрд. грн., що на 44% більше, ніж за аналогічний період 2007 року.

Однак, аналізуючи статті Державного бюджету 2009 року, можна спостерігати значні зміни у порівнянні з бюджетом попереднього року, і не тільки витрат що до компенсування кредитів АПК.

Загальні витрати по статті „Здійснення фінансової підтримки підприємств Агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів" (бюджетний код програмної класифікації 2801240) в бюджеті 2008 року складали 1,350 млрд. гривень. Дана стаття у Законі „Про державний бюджет 2009 року" передбачає фінансування лише у розмірі 300 млн. гривень. Таке значне скорочення можна пояснити не тільки кризою економіки України та зменшенням бюджетних надходжень, але також і тим, що використання коштів в 2008 році для компенсації процентних ставок по кредитах з'явилось значно меншим ніж прогнозувалось. Так, зі слів Міністра аграрної політики Юрія Мельника на 1 листопада минулого року підприємствам АПК на здешевлення кредитів було надано 650 млн. із запланованого 1,350 млрд. гривень. Але скорочення фінансування в бюджеті 2009 року є більш значним ніж сума компенсації виплачених на 01/11/2008.

З іншого боку, у бюджеті 2009 року встановлено, що із Стабілізаційного фонду сума у розмірі 2,2 млрд. гривень призначається для заходів на здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримку окремих проектів в агропромисловому комплексі (стаття 76 бюджету-2009). Інше питання, що фонд ще потрібно наповнити коштами.

Надзвичайно важливим фактором для функціонування системи здешевлення кредитів є її впровадження також на пролонговані кредити. На кінець січня банками пролонговано кредитів на 1 млрд. гривень із загальної кількості 4 млрд. гривень. Згідно із заявами прем'єр-міністра України тільки ті банки зможуть отримати рефінансування від НБУ, які продовжать термін дії кредитів для підприємств АПК.

Український уряд вже підготував проект постанови "Про затвердження Порядку використання бюджетних коштів, спрямованих у 2009-2013 роках на підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів".

Повертаючись до бюджету-2009 можна констатувати що втричі зменшилась пряма фінансова підтримка фермерських господарств (код статті 2801230), тобто із 60 млн. у 2008 до 20 млн. у цьому році.

Повністю виключена з Державного бюджету 2009 року стаття, якою передбачалась „часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва". Для цих потреб у минулому році було передбачено 100 млн. гривень (код 2801430) . Скорочення даної статті негативно позначиться на вітчизняному сільськогосподарському машинобудуванні, яке і так переживало не найкращі часи.

Ще іншим скороченням майже на 87% є зменшення статті "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва" - дотації на посіви, (код 2801210) з 2,87 млрд. грн. в 2008 році до 500 млн. грн. в 2009.

На думку експертів, скорочення бюджетних витрат приведе до падіння рівня с/г виробництва в поточному році. Це одним висновком який можна зробити - це необхідність розраховувати в часи кризи переважно на свої сили.