Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Сільськогосподарський обслуговуючий vs. виробничий кооператив

Тема кооперації в сільському господарстві стає все більш і більш популярною. Кожного дня в Інтернеті і друкованих виданнях публікуються новини і статті, в яких говориться про кооперативи. В переважні більшості випадків йдеться про сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, метою яких є задоволення потреб своїх членів - безпосередніх виробників сільгосппродукції (якщо це не є об'єднання кооперативів, де існує трирівнева система кооперації). У той же час, досить частими є випадки, коли на початку статті або новини пишуть про обслуговуючі кооперативи, а в основному тексті описують риси іншого типу кооперативу - виробничого. Так у чому є відмінність між виробничим і обслуговуючим сільськогосподарським кооперативами?

Принципова різниця між цими двома типами кооперативів - мета діяльності і рівень свободи прийняття рішень членами.

Обслуговуючий кооператив ставить на меті збільшення прибутковості господарств своїх членів, виходячи з їх потреб (наприклад, налагодження збуту готової продукції, забеспечення засобами виробництва тощо), і виробник не перекладає управління усім своїм господарством на кооператив. На відміну від обслуговуючого, виробничий кооператив безпосередньо керує усіма процесами виробництва с/г продукції, від членів потрібні земельні паї і трудова участь.

Більш детальний опис відмінностей двох типів кооперативів приведено нижче в таблиці.

Порівняльна таблиця відмінних рис сільськогосподарських обслуговуючих і виробничих кооперативів

Обслуговуючий кооператив Виробничий кооператив
Мета діяльності Збільшувати прибуток членів Отримання прибутку для самого підприємства
Мета об’єднання Надавати послуги для розвитку власного виробництва членів Спільне виробництво
Засновники Юридичні і фізичні особи Лише фізичні особи
Трудова участь у процесі виробництва Не передбачається Обов’язкова трудова участь
Участь у господарській діяльності Обов'язкова участь у господарській діяльності Не передбачається
Розподіл прибутку Між членами кооперативу пропорційно участі в господарські діяльності (або через кооперативні виплати, або через надання послуг за цінами нижчими за ринкові) Основний дохід членів є заробітна плата, яку вони отримують працюючі в кооперативі (кооперативні виплати є додатковим шляхом розподілу прибутку)
Види Різні, в залежності від послуг які необхідні членам (переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні, багатофункціональні та інші) Немає розподілу на види
Надання послуг не членам Максимум 20% Можливо, але не є метою кооперативу і може призвести до зміни податкового статусу

Посилання на Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" (редакція із останніми змінами від 19.05.2011):

Стаття 1. Основні поняття

  • сільськогосподарський виробничий кооператив - юридична особа, утворена шляхом об'єднання фізичних осіб, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах обов'язкової трудової участі у процесі виробництва;
  • сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - кооператив, створений для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим особам з метою провадження їх сільськогосподарської діяльності;

Стаття 2. Види кооперативів
...

2. Виробничі кооперативи здійснюють господарську діяльність на засадах підприємництва з метою отримання доходу.

3. Обслуговуючі кооперативи спрямовують свою діяльність на обслуговування сільськогосподарського та іншого виробництва учасників кооперації. Залежно від виду діяльності вони поділяються на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та інші.
Обслуговуючі кооперативи створюються для надання комплексу послуг, пов'язаних з виробництвом, переробкою, збутом продукції рослинництва, тваринництва, лісівництва і рибництва.
Обслуговуючі кооперативи, здійснюючи обслуговування членів кооперативу, не ставлять за мету отримання прибутку.
Обслуговуючі кооперативи надають послуги відповідно до статуту іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу.

Оподаткування

Різниця в оподаткуванні базується на двох ключових моментах. Виробничий кооператив, в розумінні Податкового Кодексу і інших законів, є сільськогосподарським товаровиробником, що надає можливість акумулювати ПДВ та платити фіксований сільгоспподаток. Обслуговуючий кооператив такої можливості не має, але може отримати статус неприбуткового.

Обслуговуючий кооператив Виробничий кооператив
Податок на прибуток Можливість отримати неприбутковий статус Можливість набуття статусу платника фіксованого сільгоспподатку (замінює податок на прибуток і деякі інші)
Сплата ПДВ Сплата на загальний засадах (після реєстрації платником ПДВ) Можливість отримати спеціальний режим оподаткування (акумуляція ПДВ)
Сплата податку на дохід членами Звільняються, в разі дохід отримано з земельних ділянок для ведення ОСГ, якщо їх розмір не було збільшено (ст. 165.1.24. Податкового Кодексу) Звільняються, в разі дохід отримано з земельних ділянок для ведення ОСГ, якщо їх розмір не було збільшено (ст. 165.1.48. Податкового Кодексу)

Посиланя на Податковий Кодекс України (редакція із останніми змінами від 06.11.2012):

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
...

165.1.24. доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, наданих йому в розмірах, встановлених Земельним кодексом України ( 2768-14 ) для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва. Отримувач таких доходів подає податковому агенту довідку про своє право на отримання доходу у джерела його виплати без сплати податку.
...

165.1.48. доходи від кооперативних виплат та/або від одержання паю членом сільськогосподарського виробничого кооперативу у разі його виходу з кооперативу, отриманих членом сільськогосподарського виробничого кооперативу, членом якого є виключно фізичні особи, що здійснює виробництво сільськогосподарської продукції, а саме молока та м'яса, з використанням земельних ділянок членів, наданих для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю); будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва за умови використання праці виключно членів такого кооперативу;

Міжнародний досвід

Кооперативи є дуже розповсюдженою організаційною формую підприємств в світі. За даними Міжнародного кооперативного альянсу (International Co-operative Alliance), членами кооперативів є понад 1 млрд. осіб.

Під англійським словом "кооператив" (cooperative) розуміють виключно обслуговуючий кооператив без додавання слова "обслуговуючий" (service). Можна сказати, що такого поняття як "виробничий кооператив" (production cooperative) в міжнародні практиці не існує - перевірте результати пошукового запиту. Воно замінюється конкретними формами виробничих об’єднань, специфічних для регіону/країни - "колективне господарство" для СРСР, традиційний "кібуц" для Ізраїлю тощо.

В міжнародні практиці, для визначення специфіки кооперативів, проводять порівняння з корпораціями, неприбутковими організаціями і кооперативами.

PS. Законодавство постійно оновлюється. Так, з 1 січня 2013 року набирають чинності зміни до 165 статті Податкового Кодексу. Також нещодавно в Верховні Раді було прийнято нову редакцію закону "Про сільськогосподарську кооперацію". Ці зміни вплинуть на деталі опису різниці між обслуговуючим та виробничим кооперативами, не змінюючи принципові відмінності між ними.