Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Відео - наукові та історичні аспекти кооперації

Добірка відео-матеріалів, яку представлено в даній статті, є серією тематичних тренінгів щодо розвитку кооперації в світі, її історичних, наукових, філософських, соціальних і психологічних аспектів. Матеріал викладється професором університету Шербрук (Квебек) Мішелем Ляфльором (Michel Lafleur), який має докторську ступінь в галузі ділового адміністрування (DBA) і ступінь магістра в галузі управління та кооперативного розвитку Університету Шербрук. Його дослідження і викладання зосереджені на стратегії розвитку кооперативів згідно з принципами сталого розвитку.

Завдяки інформації, що наведена в даному матеріалі, з’являється можливість отримати знання і пояснення від науковця міжнародного рівня, перейняти світовий досвід, зрозуміти стратегічні цілі створення і розвитку кооперації. Ця добірка відео буде корисної для всіх зацікавлених активістів розвитку кооперативного руху, а також студентів та викладачів аграрних навчальних закладів.

 

Відео 1. Чому слід створювати кооперативи

Мішель Ляфльор зупиняється на двох важливих філософських течіях: школа кооперації та школа змагання. Зазначається, що кооперація та головні засади школи кооперації були обрані першими кооператорами як модель організації суспільства, оскільки вони є частиною людського мислення в розумінні потреби людської істоти в самореалізації через відносини між собі подібними.

 

Відео 2. Що таке кооперативізм

Що нам відомо про форму кооперативного підприємництва? Мішель Ляфльор зазначає, що кооперативізм - це ідея згідно якої не фінансовий капітал створює багатство, а робота, виробництво або споживання.

 

Відео 3. Принципи кооперативізму та типи кооперативів

В даному відео Мішель Ляфльор розповідає про запропоновані піонерами кооперації зміни ролі фінансового капіталу і організації роботи та розподілу благ створених підприємством. Повідомляє про типи кооперативів, джерела їх розвитку, основи та принципи кооперативної організації, правила організації кооперативу. Підсумовує суть ідеї кооперативної діяльності.

 

Відео 4. Сфери економіки та виникнення кооперативного типу економіки

Мішель Ляфльор розповідає про те, що в наш час дослідники економічної теорії виділяють три великі сфери в економіці - три типи організації, і називають це множинною економікою. Загалом характеризує три типи економіки, а саме: капіталістичну, державну та кооперативну.

 

Відео 5. Цінності та принципи кооперації

На даному відео Мішель Ляфльор визначає 5 базових цінностей кооперації, а саме: особиста участь і відповідальність за роботу в кооперативі, демократія, рівність, справедливість, солідарність. А також розкриває сутність 7 головних принципів кооперації: вільне і доступне членство для всіх; демократична влада і рівність між членами кооперативу; економічна участь; самостійність і незалежність; освіта, навчання та інформування; кооперація між кооперативами; розвиток громади.

 

Відео 6. Ролі менеджера та моделі управління

Мішель Ляфльор роглядає питання ролі управлінця - менеджера. Розкриваються погляди на роль менеджера Хенрі Файоля (PODC – планування, організація, спрямування та контроль), з точки зору теорії самоврядування (виключна роль працівника), Генрі Мінсберга (модель менеджера). Не існує єдиної моделі - менеджер виконує багато ролей.

 

Відео 7. Сталий розвиток та кооперація

Чи відповідає розвиток кооперативів концепції сталого розвитку? Важливо розглянути три чинники: демографічний вибух, рівень споживання та зростання розриву між найбагатшими та найбіднішими. Концепція сталого розвитку нині має два серйозні виклики: розрив між можливостями екосистеми та попитом на те, що можуть надати ці екосистеми; зростання розриву між бідними та багатими. Розглядаються також дві концепції сталого розвитку - лінійна модель виробництва та кругова.

 

Відео 8. Чим є стратегія

В даному відео Мішель Ляфльор розкриває поняття "стратегії" та зупиняється на чотирьох точках зору з цього приводу.

 

Відео 9. П'ять елементів визначення стратегії

В даному відео Мішель Ляфльор розповідає про дослідження Генрі Міцберга в узагальненні визначення поняття "стратегії" в пяти елементах, а саме: планування, модель, позиціювання, перспектива та стратигема.

 

Відео 10. Аналіз зовнішнього середовища - конкурентна перевага кооперативу

В цьому відео пропонується поміркувати над відповідями на питання: "Чому члени нашого кооперативу вирішили бути членами кооперативу?", "Чому покупці вирішили купувати наш товар?" та "Яким чином у межах мого кооперативу мені вдається виготовляти цей товар?".

 

Відео 11. Аналіз зовнішнього середовища: ПЕСТЕЛ, 5+1

В даному відео Мішель Ляфльор пропонує розглянути як працює стратегічне планування для всіх типів організацій та визначає 3 важливі етапи для роздумів про стратегічне планування, а саме: стратегічна діагностика, фаза прийняття рішення, планування.

 

Відео 12. Елементи аналізу зовнішнього середовища

Мішель Ляфльор розкриває питання аналізу конкуренції та розповідає про елементи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища.

 

Відео 13. Аналіз внутрішнього середовища організації

В даному відео Мішель Ляфльор розглядає 2 важливі інструменти - модель створення вартості та школу ресурсів у стратегії.

 

Відео 14. Ключові компетенції успіху кооперативів та етапи прийняття рішень

Мішель Ляфльор розповідає про процес визначення ключових компетенцій успіху. Описує три етапи прийняття рішень: визначення конкурентної переваги; орієнтація щодо ринку і товару; яким способом рухатися до виконання стратегії.

 

Відео 15. Особлива перевага стратегії кооперативів

Успіх організації залежить від того, наскільки швидко працівники зможуть вчитися, реагувати на ситуацію та доносити її до керівників. Стратегія не є простим синонімом планування, а здатністю діяти. Кооперативи володіють особливою перевагою над традиційним підприємством - на рівні працівників та клієнтів - вони володіють цінностями і довготривалою перспективою. Мішель Ляфльор пропонує аналітичну модель кооперативних викликів, яка аналізує особливості кооперативних підприємств.

 

Відео 16. Модель кооперативних викликів

Мішель Ляфльор демонструє модель для аналізу тих елементів та викликів, яких у традиційних підприємств не має.

 

Матеріали підготовлено в межах "Проекту розвитку зерносховищ та сільськогосподарських кооперативів в Україні" (Канадського кооперативного зернового проекту), що впроваджується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади (Global Affairs Canada) та виконується канадською неурядовою організацією СОКОДЕВІ (SOCODEVI), Канадською кооперативною асоціацією (CCA), Інститутом з досліджень та освіти для кооперативів і спілок Університету Шербрук (IRECUS) у партнерстві з Дніпропетровською "Сільськогосподарською консультаційною службою" (СКС).