Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Зразки договорів кредитних лінії адаптовані для кредитних спілок

Кредитна лінія - це гнучкий механізм короткострокового кредитування, основною відмінністю якої від звичайного кредиту, який надається одноразовою виплатою, полягає у способі надання кредиту (надається частинами - траншами). Це дає можливість спростити та прискорити процедуру надання кредиту, здешевити вартість користування кредитом для позичальника та задовольнити його потреби в оперативному одержанні коштів протягом тривалого часу.

Другою відмінною рисою кредитної лінії є встановлення ліміту - максимальної суми, яку може отримати позичальник на підставі кредитного договору. Розмір цього ліміту дорівнює сумі кредиту, який позичальник може одержати протягом строку користування кредитом, але не дорівнює розміру кредиту, який можна отримати у конкретний день.

За визначенням НБУ, "кредитна лінія - це згода кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу без проведення додаткових спеціальних переговорів".

Для зерновиробників механізм кредитних ліній є вигідним у багатьох випадках: наприклад, для фінансування поточної виробничої діяльності (яка є циклічною: підготовка ґрунту - посів - обробка посівів - збір врожаю - доробка та зберігання врожаю); для будівництва споруд, коли згідно з технологічними вимогами є періоди очікування перед початком наступного етапу будівництва, та в інших.

Переваги отримують обидві сторони кредитного процесу - позичальник та кредитна установа. Вигідність кредитної лінії для позичальника в тому, що він має доступ до необхідних йому кредитних ресурсів, але виплачує відсоток лише за ту суму, якою фактично користується на даний момент. Позичальник зможе отримувати гроші при потребі в них, та повертати тоді коли буде їх надлишок. Цим він оптимізує свої грошові потоки та мінімізує витрати по процентах за користування кредитом. Позичальник також має право частково або повністю не скористатися кредитною лінією.

Для кредитної установи використання механізму кредитної лінії зменшує витрати процесу підготовки та обслуговування кредиту. Також, кредитна установа зможе анулювати угоду до закінчення терміну, якщо, наприклад, фінансовий стан позичальника істотно погіршиться або не будуть виконані певні умови договору. Крім того, установа матиме можливість оперативно відслідковувати рух коштів фермера.

Кредитна лінія, як правило, відкривається на термін один рік, хоча можливі варіанти її дії на більш тривалий термін.

Увазі кредитних спілок запропоновано два проекти кредитних договорів:

  • кредитний договір невідновлювальної кредитної лінії (з можливістю використання зерна як застави, на основі подвійного складського свідоцтва);
  • кредитний договір відновлюваної кредитної лінії (також з можливістю використання зерна як застави).

Основною відмінністю між цими двома договорами є те, що у випадку невідновлювальної кредитної лінії після повернення частки кредиту кредитний ліміт не оновлюється.

Пропонуємо ознайомитися з проектами кредитних договорів на умовах надання кредиту частинами (адоптовані для кредитних спілок) - документи можна завантажити в форматі MS Word для подальшого використання в роботі кредитної установи.