Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Практика кредитування під заставу складських документів на зерно

Кредитування під заставу зерна є особливим видом надання короткострокових кредитів для зерновласників. Необхідними атрибутами даного виду кредитування є :

  • наявність та зберігання заставного зерна на сертифікованому зерновому складі;
  • отримання із сертифікованого зернового складу подвійного складського свідоцтва із вказанням кількості та якості зерна, що зберігається на складі;
  • короткий термін кредиту – від часу збору урожаю до його реалізації ( як правило до 6-7 місяців);
  • основна увага при такому виді кредитування приділяється не загальній кредитоспроможності позичальника, а вартості застави, яка є основним джерелом повернення кредиту.

Зерно, що зберігається на сертифікованому зерновому складі (перелік яких можна знайти на сайті ДП "Держреєстри України") й на яке виписане подвійне складське свідоцтво на зерно, може виступати в якості застави. Для фермера це дає змогу дочекатися більшої ціни на своє зерно, а для кредитної установи - ліквідну заставу, яку легко оцінити й оформити. Детальний опис системи кредитування під заставу складських документів на зерно приведено в посібнику "Використання складських свідоцтв на зерно у кредитних відносинах"; ця стаття присвячена досвіду кредитної спілки з Полтавської області в використанні такого типу застави.

Кредитна спілка "Глобинська" (м. Глобине) має тривалий досвід кредитування фермерів, які займаються вирощуванням зернових та олійних культур. Основними видами забезпечення по кредитах для даної цільової групи є майнова порука фермерських господарств, застава ліквідного майна та порука інших осіб.

У вересні 2009 року до кредитної спілки звернувся фермер, якому був потрібний кредит для поповнення оборотних коштів. Цей член спілки мав тривалу позитивну кредитну історію у даній спілці. Попередню співбесіду із фермером проводив кредитний інспектор спілки, який мав завдання з'ясувати наступні умови:
- мету, на яку береться кредит;
- термін користування кредитом;
- прогнозований графік повернення кредиту;
- забезпечення кредиту.

Під час співбесіди з'ясувалось, що фермер зберігає на сертифікованому елеваторі у місті Глобине 150 тон соняшнику. Позичальнику було запропоновано дати його в заставу із використання подвійного складського свідоцтва. Спілка зупинилась на даному виді застави, перш за все, через високу ліквідність зернової продукції та зручність спостереження за збереженістю застави. Крім того, згідно із кредитним договором, позичальник відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Даний позичальник має усю необхідну техніку для фермерської діяльності : трактори, комбайни, машини та виробничі приміщення. Оформлення даного майна у заставу зайняло би багато часу та коштувало б значних витрат для позичальника.

Подвійне складське свідоцтво – номерний товаророзпорядчий складський документ загальнодержавного зразку, який видається зерновим складом, який взяв на себе обов'язки щодо зберігання визначеної кількості та якості товару протягом певного часу, а також його страхування та видачі товару, зданого на зберігання особі, яка є володільцем складського документу. Подвійне складське свідоцтво на зерно складається з двох частин: (А) складського свідоцтва та (Б) заставного свідоцтва, які можуть бути відокремлені одне від одного. Зерно із зернового складу може отримати тільки власник обох частин подвійного складського свідоцтва.

Наступним етапом став збір необхідних документів для розгляду заяви на кредит. Оскільки, спілка частину документів отримала ще під час розгляду попередніх заяв на кредит, то потрібно було зібрати тільки ті, що стосуються особливостей оформлення застави зерна.

Основним документом було подвійне складське свідоцтво, видане Глобинським елеватором. Дане свідоцтво було отримано на вимогу власника зерна з метою отримання кредиту. Раніше у фермера була тільки квитанція на цю ж кількість зернової продукції. Елеватор також надав довідку для кредитної спілки про зберігання продукції, вказавши кількісні і якісні характеристики соняшнику.

Вартість заставної продукції було визначено шляхом узгодження між кредитною спілкою та заставодавцем. Базою для визначення заставної вартості було середнє значення ціни на продукцію (соняшник) на час розгляду кредитної заяви.

Заява, разом із усім необхідним пакетом документів була передана кредитним інспектором на розгляд кредитного комітету спілки.

Кредитний комітет прийняв рішення надати члену спілки кредит у розмірі 264 тис. гривень під заставу зерна, яке зберігається на елеваторі. Оскільки ціна на соняшник у вересні становила біля 2000 гривень за тонну, то заставна вартість 150 тон склала 300 тис. гривень.

Було затверджено для даного кредитного договору суттєві умови, зокрема :
- термін дії кредитного договору – 1 рік;
- процентну ставку;
- графік повернення основної суми (тіла кредиту) та процентів.

Окрім кредитного договору було оформлено договір застави зерна із використанням подвійного складського свідоцтва. Одна частина свідоцтва залишилась у фермера – власника зерна, а заставна частина була передана на зберігання в кредитну спілку.

У даному кредитному договорі передбачено повернення процентів щомісячно, а основної суми у кінці терміну дії договору. Такий графік повністю відповідає суті кредиту під заставу зерна, оскільки кошти для його погашення можуть появитись тільки після реалізації заставного майна. Допускається також дострокове погашення кредиту, у випадку коли позичальник вирішить, що ціна на зернову продукцію є достатньо високою для її реалізації.

Однією із суттєвих переваг даного виду кредитування є легкість перевірки наявності та стану застави. Дану процедуру спілка здійснювала посилаючи запит на елеватор або по-телефону. Елеватор на вимогу кредитної спілки надавав довідки про зберігання продукції на встановлену дату.

Динаміка цін на соняшник

У березні 2010 року, коли ціна на соняшник піднялася до 3 тисяч гривень за тону, фермер-позичальник прийняв рішення реалізувати продукцію та погасити кредитну заборгованість.

Як видно із графіку зміни цін на соняшник протягом липня 2009 – березня 2010 року можна констатувати, що даний кредит був вигідний для обох сторін.

Фермер-позичальник, зберігаючи зерно на елеваторі, зміг продати його за істотно більшою ціною і отримати додатковий дохід. Крім того, він задовольнив свою потребу в обігових коштах за рахунок кредиту, вартість обслуговування якого була значно меншою, ніж дохід за рахунок вищої ціни на продукцію.

Кредитна спілка також позитивно оцінила даний вид кредитування, констатуючи високу ліквідність застави та зручність у відслідковуванні наявності і якості застави.