Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Якими будуть ціни, або нова ера цін на кукурудзу, сою та пшеницю

Якими будуть ціни на зернові - це питання цікавить всіх учасників зернового ринку, більш за все виробників. Прогнозувати поведінку цін в майбутньому є дуже важким завданням й ніхто не зможе дати 100% гарантію що той або інший прогноз збудеться. Деррел Гуд та Скот Ірвін з Університету Іллінойсу в своєму дослідженні "Нова ера цін на кукурудзу, сою та пшеницю" (The New Era of Corn, Soybean, and Wheat Prices) рахують що ціни на зернові увійшли в нову еру та будуть залишаться на рівні вищому за попередні періоди.

Незважаючи на те, що в дослідженні приводяться ціни закупівлі зернових у фермерів в штаті Іллінойс (США) дослідження є цікавим с точки зору встановлення прогнозу майбутнього рівня цін. Україна є учасником світового ринку, та як США є нетто-експортером зернових; тобто рівень цін в країнах повинен знаходитися на порівнянному рівні.

Запрошуємо вас ознайомитися з адаптованим перекладом дослідження та за допомогою форми додання коментарів внизу сторінки висловити свою думку з приводу прогнозу цін на зернові.

Нова ера цін на кукурудзу, сою та пшеницю

Деррел Гуд (Darrel Good) та Скот Ірвін (Scott Irwin)

«Ціни на те, що ми купуємо і продаємо змінились так сильно, що майже неможливо бути впевненим у рішеннях, які ми приймаємо.»

Agriculture Online від 5 липня 2008 року

Ціни на кукурудзу, сою та пшеницю почали зростати восени 2006 року та залишаються на досить високому рівні, який є значно вищим за середній, протягом останніх 30 років. Високі ціни і пов'язана з цим нестабільність викликають певну невизначеність яка відображається у цитаті приведеній вище. Чи залишаться високі ціни? Якщо так, то якими мають бути очікуваний рівень цін та їх коливання у новій ері?

З точки зору виробників, це питання звучить наступним чином: «Яка ціна є справедливою або обґрунтованою для кукурудзи, сої та пшениці?» Звичайно, на ці питання неможливо дати точну відповідь, але ті речі, які відбуваються приводять до висновку, що середні ціни дійсно установлюються на рівні вищому, ніж у минулі роки. До чинників, що сприяють такому висновку, можна віднести досить обмежені кінцеві запаси у світі, зростання світового попиту на продовольство та біопаливо, а також підвищення собівартості виробництва (дивись наприклад, Trostle 2008).

У цій статті ми оглянемо деякі аспекти динаміки цін на кукурудзу, сою та пшеницю в періоди до і після січня 1973 року та об'єднаємо отриману інформацію із поточним станом на товарному ринку для того, щоб оцінити якою може бути динаміка цін на сучасному етапі.

Оцінку можливого рівня цін та розміру їх коливань в цій новій ері можливо провести за допомогою вивчення попереднього зсуву рівнів номінальних цін, який почався в 1973 році. Перший досліджуваний період є січень 1947 року - грудень 1972, а другий з січня 1973 по листопад 2006 року. Були виділені саме такі періоди тому, що вважається, що в кожному з них відбулися структурні зміни умов на ринку в порівнянні з попереднім періодом і в результаті це призводило до підвищення рівня номінальних цін. Перший період починається зразу після закінчення Другої Світової Війни, коли скасували ціновий контроль та почалася післявоєнна відбудова. Другий період почався разом зі змінами валютної політики, закупівлею зерна колишнім Радянським Союзом і періодом ескалації цін на енергоносії та більш стрімкої інфляції.

Середньомісячна ціна на кукурудзу від виробника в штаті Іллінойс (США), січень 1947 – липень 2008Середньомісячна ціна на сою від виробника в штаті Іллінойс (США), січень 1947 – липень 2008 Середньомісячна ціна на пшеницю від виробника в штаті Іллінойс (США), січень 1947 – липень 2008

На графіках 1-3 відображаються середні щомісячні ціни виробників зі штату Іллінойс на кукурудзу, сою та пшеницю відповідно за період з січня 1947 по липень 2008 року. Ці графіки чітко ілюструють зміну рівнів номінальних цін, що відбулася на початку 1970-х років і надмірну мінливість цін на початку обох періодів. На графіках також відображаються середні ціни на кожен товар в післявоєнний період та в період з 1972 року. Зверніть увагу, що, як припускається, ера яка почалась в 1972 році тривала до листопада 2006 року. В кінці 2006 року номінальні рівні цін на три дані товари скоріш за все стрибнули до нового рівня, це не був лише тимчасовий їх зліт.

Як зазначено в Таблиці 1, в період після 1972 року середні місячні ціни на кукурудзу зросли на 89 відсотків порівняно з періодом, який почався після Другої Світової Війни. Середня ціна на пшеницю зазнала подібних змін - зросла на 79 відсотків. Найбільшого зростання на 134 відсотки зазнала ціна на сою, культуру, яка з другорядної стала одною з основних у Сполучених Штатах. Почати дослідження можна з припущення що середні місячні ціни в новій ері, яка, здається, почалася в кінці 2006 року, зростуть так само як і в період після 1972 року. Тоді в середньому вони будуть дорівнювати 4,6 $/бушель (181,1 $/тонна) для кукурудзи, 5,8 $/бушель (213,1 $/тонна) для пшениці та 14,4 $/бушель (529,1 $/тонна) для сої.

Відношення прогнозованих цін на кукурудзу та пшеницю здається раціональним та відображає співвідношення цін пшениця/кукурудза 1,26. Це співвідношення є трохи нижчим, ніж у попередні два періоди, але воно відображає тенденцію зниження цього коефіціенту. Відображені в таблиці очікувані середні місячні ціни на сою є занадто високими, в порівнянні з двома іншими культурами, так відношення ціни соя/кукурудза складає 3,13. Цей коефіціент є на значно вищому рівні ніж в попередні періоди, та є вищим за коефіціент, який робить ці дві культури конкурентоспроможними з точки зору виробництва. Відношення 2,5 близьке до середнього відношення цін в період після 1973 року в результаті дає прогнозовану ціну на сою в розмірі 11,5 $ (422,5 $/тонна).

Крім прогнозу середніх місячних цін, історичні дані можна використати для оцінки діапазону місячних цін протягом перших декількох років поточної ери. Як зазначено у Таблиці 1, найнижча місячна ціна на кукурудзу протягом перших 5 років двох попередніх періодів коливалась в межах 66-77% від середньої ціни за весь період. Найвища місячна ціна протягом перших 5 років кожного періоду коливалась в межах 146-201% від середньої ціни. Для сої найнижча місячна ціна протягом перших 5 років коливалась в межах 71-81% від середньої ціни, а найвища - в межах 161-166%. Для пшениці найнижча місячна ціна коливалась в межах 57-96%, а найвища - 162-175% від середньої ціни за весь період.

Середні коливання цін у відсотках протягом перших 5 років двох попередніх періодів і розраховані середні ціни 4,6 $/бушель (181,1 $/тонна) на кукурудзу, 11,5 $/бушель (422,5 $/тонна) на сою і 5,8 $/ бушель (213,1 $/тонна) на пшеницю дають можливість визначити очкуванні коливання середніх місячних цін перших років поточної цінової ери. Так, для кукурудзи мінімальна ціна становить 3,3 $/бушель (129,9 $/тонна), а максимальна 8,0 $/бушель (315 $/тонна); для сої діапазон становить від 8,75 $/бушель (321,5 $/тонна) до 18,8 $/бушель (690,8 $/тонна); та від 4,45 $/бушель (163,5 $/тонна) до 9,75 $/бушель (358,2 $/тонна) на пшеницю.

Використовуючи показники коливання цін протягом перших 5 років тільки в попередньому періоді ми отримуємо проекцію коливання середніх місячних цін для поточної ери в розмірі від 3,0 $/бушель (118,1 $/тонна) до 6,7 $/бушель (263,8 $/тонна) на кукурудзу, від 8,2 $/бушель (301,3 $/тонна) до 19,0 $/бушель (698,1 $/тонна) на сою і від 3,3 $/бушель (121,2 $/тонна) до 10,15 $/бушель (373 $/тонна) на пшеницю. Основна відмінність при використанні даних поточного періоду, а не середніх показників двох минулих періодів, полягає у різниці між прогнозами максимальної ціни на кукурудзу та мінімальної ціни на пшеницю. Ми переконані, що прогнози базовані лише на даних за попередній період є показовішими і дозволяють окреслити діапазон цін у майбутньому. Для допомоги читачеві, прогнозовані середні ціни та їх коливання на майбутній період відображені у Таблиці 2 і на Графіках 4-6.

Середньомісячна ціна на кукурудзу від виробника в штаті Іллінойс (США), січень 1947 – липень 2008, та очікуваний рівень майбутніх цінСередньомісячна ціна на сою від виробника в штаті Іллінойс (США), січень 1947 – липень 2008, та очікуваний рівень майбутніх цінСередньомісячна ціна на пшеницю від виробника в штаті Іллінойс (США), січень 1947 – липень 2008, та очікуваний рівень майбутніх цін

У період з грудня 2006 по липень 2008 середні місячні ціни на кукурудзу в Іллінойсі становили 3,93 $/бушель (154,7 $/тонна) і коливалися в межах 3,0 $/бушель (118,1 $/тонна) - 5,71 $/бушель (224,8 $/тонна). Середні місячні ціни на сою були 9,4 $/бушель (345,4 $/тонна) і коливалися в межах 6,21 $/бушель (228,2 $/тонна) - 14,1 $/бушель (518,1 $/тонна). Середні місячні ціни на пшеницю були 6,09 $/бушель (223,8 $/тонна) і коливалися в межах 3,97 $/бушель (145,9 $/тонна) - 10,4 $/бушель (382,1 $/тонна). До сьогоднішнього дня середні місячні ціни на кукурудзу та сою були нижчими ніж ціни прогнозовані для нової ери, але, якщо порівнювати з цінами за період з початку 2008 року - вищими. Середні ціни на пшеницю були трохи вищими, ніж очікувані на цей період.

Мінімальна середня місячна ціна на сою з грудня 2006 року є ничжою, ніж мінімальна ціна прогнозована на базі даних за перші 5 років попереднього періоду. Найнижчі ціни були у грудні 2006 та січні 2007 років, і, можливо, це означає, що ера нових цін розпочалася на кілька місяців пізніше, а не у грудні 2006 року як ми вважали. Найвища прогнозована середня місячна ціна на пшеницю (10,15 $/бушель або 373 $/тонна) була перевершена у березні 2008 року (10,4 $/бушель або 382,1 $/тонна). З того часу ціни різко впали. З грудня 2006 року середня місячна прогнозована ціна на кукурудзу знаходилась в межах розрахунків.

Чи є очікуваний рівень цін для нової ери базованим на фундаментальних даних? Питання в основному стосується ціни на кукурудзу. Тоді як методи, що тут застосовуються, є досить простими, прогнозований середній рівень цін на кукурудзу (4,6 $/бушель або 181,1 $/тонна) співпадає з іншими оцінками, при побудові яких використовуються складні економетричні моделі (Наприклад, Babcock 2008). В порівнянні з ф'ючерсним ринком, який на даний час прогнозує до 2011 року ціну на кукурудзу на рівні 6 $/бушель або 236,2 $/тонна, наші припущення щодо середньої ціни є відносно консервативними.

Поточні фундаментальні ринкові дані зосереджуються на факті використання великої кількості кукурудзи для виробництва етанолу, що говорить про тісний зв'язок цін на кукурудзу і цін на енергоресурси у найближчому майбутньому і про те, що ціна на дві інші культури повинна буди конкурентноспроможною з ціною на кукурудзу. Або можна сказати, що найпростішим підходом до оцінки кукурудзи є дивитися на неї с точки зору вартості даного товару для виробників етанолу. Значною мірою, ціна на кукурудзу - це функція від ціни на етанол, яка в свою чергу є функцією від структури субсидій і цін на бензин. В свою чергу, ціна на бензин є функцією від ціни на нафту. Як результат, основна змінна у встановленні рівня цін на кукурудзу у майбутньому є ціна на нафту.

Є кілька важливих моментів для розмірковування виробниками які задають собі питання : «Яка ціна є справедливою або обґрунтованою для кукурудзи, сої та пшениці?» Першим з таких моментів є те, що скоріш за все відбулася зміна рівня цін на кукурудзу, сою та пшеницю; причому ця зміна є постійною. Головною суперечкою є межі нових рівнів цін. Другий момент - пікові ціни які були зафіксовані з грудня 2006 року на всі 3 товари знаходяться на рівнях набагато вищих за прогнозовані середні ціни для нової ери. Це не означає, що навіть ще вищі ціни не можуть з'явитися у недалекому майбутньому, але це забезпечує корисну проекцію на висоти до яких піднялися ціни. Третій момент - ціни в новій ері також можуть знижуватися до мінімального рівня, зокрема в зв'язку з витратами на виробництво, і вони можуть залишатися на такому рівні значний період часу. Наприклад, ціни на кукурудзу можуть легко знизитись і коливатися в межах 3 $/бушель (118,1 $/тонна), ціни на сою - в межах 8 $/бушель (294 $/тонна), ціни на пшеницю - в межах 3 $/бушель (110,2 $/тонна).

Посилання:
1. Babcock, B.A. "When Will the Bubble Burst?" Iowa Ag Review, Winter 2008, Volume 14, No. 1, pp. 1-3. [http://www.card.iastate.edu/iowa_ag_review/winter_08/article1.aspx]
2. Trostle, R. "Global Agricultural Supply and Demand: Factors Contributing to the Recent Increase in Food Commodity Prices." Outlook Report No. WRS-0801, Economic ResearchService, U.S. Department of Agriculture, May 2008. [http://www.ers.usda.gov/Publications/WRS0801/WRS0801.pdf]

 

Таблиця 1. Середні місячні ціни на кукурудзу, сою та пшеницю в штаті Іллінойс (січень 1947-грудень 1972 та січень 1973-листопад 2006)

Показник січень 1947 - грудень 1972 січень 1973 - листопад 2006 % зростання
Ціна, $ за бушель / $ за тону
КУКУРУДЗА
Середня місячна ціна 1,28 / 50,4 - 2,42 / 95,3 - 89
Найвища місячна ціна за перші 5 років 2,57 / 101,2 (2,01) 3,54 / 139,4 (1,46) -
Найнижча місячна ціна за перші 5 років 0,99 / 39,0 (0,77) 1,60 / 63,0 (0,66) -
СОЯ
Середня місячна ціна 2,63 / 96,6 - 6,15 / 226,0 - 134
Найвища місячна ціна за перші 5 років 4,24 / 155,8 (1,61) 10,20 / 374,8 (1,66) -
Найнижча місячна ціна за перші 5 років 2,14 / 78,6 (0,81) 4,35 / 159,8 (0,71) -
ПШЕНИЦЯ
Середня місячна ціна 1,81 / 66,5 - 3,24 / 119,1 - 79
Найвища місячна ціна за перші 5 років 2,94 / 108,0 (1,62) 5,66 / 208,0 (1,75) -
Найнижча місячна ціна за перші 5 років 1,74 / 63,9 (0,96) 1,84 / 67,6 (0,57) -
Коефіцієтни
Відношення ціни пшениця/кукурудза 1,41 - 1,34 - -
Відношення ціни соя/кукурудза 2,05 - 2,54 - -

Примітка: цифри в круглих дужках - це відношення високої або низької ціни в перші 5 років періоду до середньої ціни за весь період.

Таблиця 2. Прогнозовані середні місячні ціни на кукурудзу, сою та пшеницю в штаті Іллінойс, починаючи з грудня 2006 року

Показник Кукурудза Соя Пшениця
Ціна, $ за бушель / $ за тону
Середня місячна ціна 4,60 / 181,1 11,50 / 422,6 5,80 / 213,1
Найвища місячна ціна 6,70 / 263,8 19,10 / 701,8 10,15 / 373,0
Найнижча місячна ціна 3,00 / 118,1 8,20 / 301,3 3,30 / 121,3