Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Дискусія щодо ДСТУ 3768:2009 "Пшениця. Технічні умови". Альвеограф, ІДК та інші

Новий стандарт на пшеницю ДСТУ 3768:2009 "Пшениця. Технічні умови", як відомо усіх хто працює в зернові галузі, було введено в дію з 1 липня 2009 року. До введення в дію, проекти стандарту були доступні для перегляду усім зацікавленим сторонам. На цюму сайті в розділі "Завантаження" можна було ознайомитись з першою редакцією проекту стандарту (з жовтня 2008 року по день публікації цієї статті файл було завантажено 236 разів) та остаточної редакцією проекту (опубліковано 16 березня 2009 року, 310 завантажень).

Після затвердження робота над доробкою та удосконаленням стандарту продовжується, про що також повідомлялось на цьому сайті. Й крім головного розробника - Державного центру сертифікації та експертизи зерна і продуктів його переробки, над стандартом працюють фахівці інших підприємств й організації. Процес є відкритим, можливо самим відкритим в історії розробки подібних нормативних документів.

В журналі "Хранение и переработка зерна", №10 за 2009 рік, була надрукована стаття Селекційно-генетично інституту (м.Одеса) з критикою стандарту, центральним елементом якої є питання щодо підходів оцінки якості клейковини. На що, робоча група з розробки ДСТУ 3768:2009 підготувала відповідь, яка також була надрукована в журналі. Пропонуючи відвідувачам сайту текст статті інституту та відповідь на ню, хотілось би відзначити що конструктивн а й незаангажована критика завжди є позитивним явищем. Й, на жаль, не вся критика має такі властивості.

Технология консервации (хранения) зерна охлаждением

Як показав досвід останніх років, зберігання зерна виявилось чи не найважливішою ланкою в зерновому бізнесі. Саме зберігання дозволяє виробнику отримати більшу ціну за вирощену продукцію. Аналізуючи вартість тонни пшениці в розрізі декількох років, явно простежується тенденція до падіння закупівельної ціни під час збору врожаю і до початку жовтня (виключенням є роки неврожайні роки, такі як 2003, 2006 та 2007). Падіння цін, в основному, пояснюється збільшенням пропозиції зерна з боку виробників які не мають можливості зберігати зерно, та/або потребують фінансових ресурсів.

Починаючи з середини осені ціни поступово піднімаються вгору і тільки тоді настає час виробника. Очевидно одне, якщо господарство має де зберігати зерно, то жодна справжня чи видумана змова зернотрейдерів не змусить виробника продати весь урожай прямо з поля. З кожним роком все більше зерновиробників в Україні розуміють це і ремонтують, будують, купують та орендують різного роду сховища.

Проте, зберігання також річ не проста, потребує постійного вивчення, вдосконалення та пошуку нових можливостей, для того щоб дорогоцінний врожай з мінімальними втратами та оптимальними затратами дочекався своєї ціни. Отже, постає питання не тільки в самому зберіганні, але і в його якості.

Крім традиційних технологій та підходів до зберігання зерна, які відомі в Україні, існують і нові. Один з них - охолодження (консервація холодом) зерна, безперечно заслуговує на увагу. Особливо буде цікаво виробникам та переробникам кукурудзи (відпадає потреба в переміщенні зерна для запобігання зігрівання), олійних (затримується процес окислення масла), органічного зерна (дозволяє виключити фумігацію) та ін.

Продовжуючи висвітлювати матеріали щодо технологій зі зберігання зерна, публікуємо адаптовану брошуру німецької компанії Frigotec - виробника охолоджувального обладнання для зерносховищ. На даний час ми не знайшли в Україні господарство, яке б застосовувало дану технологію, тому поки не маємо можливості описати практику її застосування в наших умовах.

Договір поруки - ефективний механізм забезпечення зобов’язань позичальника

Порука є одним із найефективніших способів забезпечення зобов'язань за кредитними договорами. За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку, причому поручитель відповідає перед кредитором тільки за порушення зобов'язання боржником.

Даний вид договору не є нововведенням, а має дуже давню та багату історію використання. Найдавніший договір поруки, про який відомо сьогодні, був укладений ще у Месопотамії в 2750 році до н.е. На стародавній дошці записано, що фермер, якого призвали на службу до правителя не мав, відповідно, можливості доглядати власні поля. У зв'язку з цим, він уклав угоду з іншим фермером, який погоджувався обробляти його поля і сплачувати за таке право половину вирощеного врожаю. Для того, щоб гарантувати собі отримання вказаної плати, фермер-власник землі звернувся до місцевого купця, який поручився за фермера-орендаря. Таким чином було реалізовано суть договору поруки.

Використання даного виду забезпечення, так як колись у Месопотамії, є і в даний час особливо доцільним для сільськогосподарських виробників, зокрема виробників зерна - фермерських господарств чи інших суб'єктів, які хочуть скористатись послугами небанківських фінансових установ, переважно кредитних спілок.

Застосування системи експрес-оцінки в кредитуванні дрібних зерновиробників

Експрес-оцінка, або скорингові моделі оцінки позичальників, вже стали досить популярними в українських фінансових установах. Це стосується, в переважній більшості, споживчого кредитування фізичних осіб. Велика кількість бажаючих отримати кредит з однієї сторони та недостатність кваліфікованих кредитних спеціалістів з іншої спонукала банки застосовувати просту модель оцінки позичальника на основі анкетних даних, задекларованих потенційним позичальником, та даних бюро кредитних історії, при їх наявності.

Така модель може використовуватись і для інших типів кредитів, де є вагома кількість заявників та бракує кредитних спеціалістів, здатних детально й вчасно вивчити та оцінити кредитну заяву. Логічно її застосовувати ї для кредитування невеликих агровиробників, що здійснюють свою діяльність на одноосібних власних господарствах.