Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Хранение зерна в пластиковых мешках SiloBag. Отчет по подсолнечнику

В рамках данного отчета были изучены показатели качества семечки подсолнечника (гибрид "Van der Haven 480"), упакованного в пластиковые мешки при двух разных средних значениях влажности: 8,4% (мин. 8% и макс. 9,2%) и 16,4% (мин. 13,3% и макс. 18,5%). Подобные исследования также проводилось для кукурузы, сои и пшеницы.

Упаковка подсолнечника в мешки производилась упаковочной машиной Silograin-Martínez производства Staneck S.A. Были использованы самые распространенные на рынке мешки фирмы Ipesasilo размерами 220 футов (67 метров) в длину, 9 футов (2,74 метра) в диаметре и плотностью 250 микрон. Мешки изготовлены из трехслойного материала, черного цвета внутри и белого снаружи.

Исследование проводилось в Аргентине, оно началось в период сбора урожая и продолжалось в течение 160 дней. Первый отбор проб был произведен 8 марта 2001 года. Затем пробы отбирали на 47-ой и 105-ый дни хранения. Четвертый, последний отбор проб, был сделан 15 августа 2001 года (т.е. на 160 день хранения). У каждого из отобранного образцов измеряли такие параметры, как всхожесть и энергия прорастания.

Статистичний аналіз результатів вимірювань вмісту свинцю і кадмію у зразках пшениці

Пропонуємо Вашій увазі дослідження щодо можливостей гармонізації вимог національних стандартів у частині максимального вмісту свинцю та кадмію у пшениці з міжнародними документами. Автори статті - Гарина С. М. (канд. техн. наук, доцент), Тарасенко Р.О. (канд. техн. наук, доцент) та Новожилова Є.В. (канд. біол. наук, доцент) з Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Перспективи аграрного сектора економіки України та вихід на зовнішні ринки торгівлі залежать від забезпечення та гарантування стандартів якості агропродовольчої продукції, в тому числі якості та безпечності зернових як значимої експортної статті держави.

До токсичних елементів, вміст яких підлягає контролюванню у зерні за міжнародними вимогами, належать свинець і кадмій, оскільки володіють високою токсичністю, здатністю накопичуватися в організмі людини при довготривалому потраплянні з харчовими продуктами [13,14].

Свинець (Pb) – метал IV групи, побічної підгрупи за періодичною системою. Основними промисловими джерелами свинцю є виплавляння заліза (12%), свинцю (5%), міді (5%), спалення вугілля, вихлопні гази автотранспорту, адже бензин містіть свинцеву присадку як детонатор [12].

Зразки договорів кредитних лінії адаптовані для кредитних спілок

Кредитна лінія - це гнучкий механізм короткострокового кредитування, основною відмінністю якої від звичайного кредиту, який надається одноразовою виплатою, полягає у способі надання кредиту (надається частинами - траншами). Це дає можливість спростити та прискорити процедуру надання кредиту, здешевити вартість користування кредитом для позичальника та задовольнити його потреби в оперативному одержанні коштів протягом тривалого часу.

Другою відмінною рисою кредитної лінії є встановлення ліміту - максимальної суми, яку може отримати позичальник на підставі кредитного договору. Розмір цього ліміту дорівнює сумі кредиту, який позичальник може одержати протягом строку користування кредитом, але не дорівнює розміру кредиту, який можна отримати у конкретний день.

Сучасний стан експорту українського зерна в Арабську Республіку Єгипет

Завдяки своїм курортам, давні історії та пірамідам Єгипет є досить відомою країною в світі. На зерновому ринку Єгипет є не тільки відомою, але й дуже важливою країною. Єгипет є одним з найбільших імпортерів зерна й продуктів його переробки в світі. Так, протягом десяти сезонів з 1997 по 2008 рік Арабська Республіка Єгипет (АРЄ) імпортувала 117 млн.т зернових й борошна. По обсягу імпорту зерна АРЄ займає четверте місце в світі після Японії (251,8 млн.т за 10 сезонів), Мексики (127,7 млн.т), Південної Кореї (124 млн.т) та ЄС (124 млн.т) [1].

Враховуючи той факт, що ЄС є все ж нетто-експортером (за тих же 10 сезонів експорт зерна й борошна з країн ЄС склав 195,6 млн.т) та територіальну віддаленість від України усіх інших вище згаданих країн-світових лідерів по імпорту зерна, Єгипет стає дуже значимим й важливим ринком для українського зерна. Торговельні "війни" за ринок Єгипту, візити й зацікавленість високопосадовців держав-експортерів с/г продукції, у тому числі й з України, в довгострокові співпраці з АРЄ, є додатковими доказами важливості ринку цієї північно-африканської республіки.

Мета цього дослідження - дати коротку характеристику внутрішнього зернового ринку АРЄ, вимог споживачів щодо якості зерна, та потенціалу імпорту українського зерна до Єгипту.