Ukrainian Belarusian English French German Japanese Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish

Аналіз поточних цін на зернові як фактор прийняття рішення щодо структури посівів

За попередніми оцінками Міжнародної ради по зерну (IGC), світові посіви пшениці в 2009/10 сезоні зменшаться на 1%. Це призведе, разом з зменшенням врожайності, до падіння світового виробництва на 39 млн. тонн порівняно з рекордними 688 млн. тонн пшениці отриманих в 2008/09 сезоні, згідно з тими же прогнозами IGC.

Пропонуємо до вашої уваги адаптований переклад статті Департаменту сільського господарства США, в які дається аналіз факторів, які сприяють змінам посівних площ під базові зернові культури.

Продаж зернових на умовах CPT в порівнянні з EXW: можливості та ризики

Оптимізація пересування будь-якої продукції від виробника до кінцевого споживача є важливим моментом в любому бізнес процесі. Зерно, як і будь-який інший товар, перш ніж потрапити до кінцевого споживача на своєму шляху проходить низку трансформацій та етапів, на яких його початкова вартість збільшується за рахунок додаткових витрат, а також маржі продавця і/або посередника. Переміщення товарів відбувайтеся за допомогою каналів постачання товарів (або ланцюга постачання товарів).

Канали постачання товарів - це сукупність учасників процесу руху товарів. Від К.п.т. залежать швидкість і послідовність руху товару на шляху від виробника до споживача.

К.п.т. поділяються на прямі та непрямі. Прямі К.п.т., або канал нульового рівня, створюються, тоді коли виробник сам виступає на споживчому ринку без участі посередників, використовуючи власну торговельну мережу. Непрямі К.п.т. передбачають участь незалежних торгових посередників (дистриб'юторів) і поділяються на однорівневі (один посередник – звичайно роздрібна або оптово-роздрібна фірма), дворівневі (два посередники – оптовий і роздрібний), трьох і більше рівневі. Число рівнів незалежних посередників визначає довжину К.п.т. Учасники К.п.т. обмінюються інформацією, а іноді вступають у договірні відносини з метою вироблення узгодженої та взаємовигідної ринкової політики, ефективного використання свого потенціалу (утворюються, так звані конвенціональні й вертикальні маркетингові системи).

Зберігання кукурудзи в поліетиленових мішках-рукавах Silo Bag на Кіровоградщині

Канадсько-український зерновий проект продовжує вивчення питання зберігання зерна в господарствах з використанням спеціальних поліетиленових мішків-рукавів (які також називаються Silo або Grain Bags).

Ця технологія зберігання зерна є дуже поширеною в Аргентині, але в є відомою в таких країнах як США та Канада, які є традиційними виробниками та експортерами зерна. Що стосується України, то й тут ця технологія починає застосовуватися. Так, на сайті корпорація "Сварог Вест Груп" з Хмельницької області розміщено власний досвід зберігання зерна в мішках-рукавах. Канадсько-українській зерновий проект в попередньому дослідженні також описувався досвід господарства з Херсонської області, яке заклало на зберігання в мішки пшеницю та соняшник.

Оскільки виникло питання, чи є досвід застосування подібні технологій в інших кліматичних умовах, а також для інших культур, було прийнято рішення вивчити досвід сільськогосподарського підприємства з центральних областей України.

Управління пожнивними рештками в технологій min-till та no-till на прикладі підприємств Криму

«Нигде, быть может, ни в какой другой деятельности не требуется взвешивать столько разнообразных условий успеха, нигде не требуется таких многосторонних сведений, нигде увлечение односторонней точкой, зрения не может привести к такой крупной неудаче, как в земледелии"
К.А. Тимирязев

Економічна криза, вплив якої відчули навіть такі розвинуті країни як Америка, Англія, Франція, Італія, Німеччина наполегливо вимагає розробки та впровадження ресурсозберігаючих технологій. Одним з найбільших споживачів енергоресурсів є сільськогосподарська галузь. Багаторічний досвід великих виробників сільськогосподарської продукції, таких як США, Канада, Бразилія, Аргентина та Китай показує, що відмова від плужного обробітку ґрунту й перехід на поверхневу, мінімальну і навіть нульову технологію сприяє зменшенню в 2-3 рази витрат палива та трудових ресурсів при вирощуванні зернових культур.

Наукові дослідження з вивчення енергозберігаючої технології проводилися і проводяться в Кримському інституті агропромислового виробництва починаючи з 1951 року. До 1961 року всі досвіди по обробці ґрунту проводилися з оборотом шару на різну глибину. З 1961 року у варіантах дослідів по обробітку ґрунту було введено елементи поверхневого обробітку ґрунту. Багаторічні дослідження показали незначні відмінності як у змісті вологи в ґрунті, так і у врожайності зернових культур.